חדשות

קבלת תרשימים משופרים של Bitcoin

אז אתה מחפש תרשימים טוב יותר במחקר Bitcoin שלך. זה טוב וטוב. לפני כמה ימים, במהלך פגישת Q & A קצרה עם מייסד Bitcoinity, למדתי על מקור נתונים חדש ב Bitcoinity. org.

הוא ממוקם בנתונים. bitcoinity. org, ושם תמצאו מספר תרשימים אינפורמטיבי מעניין. מן המחיר הצפויים Bitcoin, נפח המסחר, כדי הקושי הכרייה הרשת hashrate.

->

בדוק את זה.